Andra advent

Välkommen till gudstjänst andra advent! Martin Westerholm predikar, Susanna & Andreas Gustafsson med vänner står för musik. Vi firar nattvard. som vanligt är det söndagsskola och kyrkfika.

Liknande inlägg