Askonsdagen – fastan börjar

Idag börjar den traditionella fasteperioden. Den sträcker sig fram till påsk och är en tid som genom historien har präglats av olika former av avhållsamhet. Inte för att i första hand låta bli något, utan för att avstå för att ge rum för något annat.

Det finns varierande sätt att fasta i olika traditioner. I många av våra frikyrkor har fastan kanske inte haft någon framskjuten plats. Med tanke på det intensiva samhälle vi lever i är det nog många som skulle må väl av en fasta av något slag. Att frivilligt avstå något, för att ge plats för t.ex. stillhet, en liten stund varje dag. Det finns kreativa sätt att hitta det.

Det var svårt att hitta en bibelläsningsplan för detta år, men vi har tidigare använt en från Salemkyrkan i Borensberg. Här stämmer inte datum, men den går att använda ändå för den som vill ha en läsplan. Har du en bibelapp kan du kanske hitta en läsplan där. I YouVersion finns det en.

Vi kommer att erbjuda lite annan fasteläsning också. Thomas B Lindbjer skriver personligt om Sex strömmar utifrån boken Strömmar av levande vatten, sex andliga traditioner att ösa ut. Idag finns den första delen att läsa. De finns samlade på denna sida.

(Bilden visar den gamla traditionen på askonsdagen, att teckna ett kors med aska i pannan på deltagarna.)

Liknande inlägg