Att välja

På söndag handlar det i Sverige om att välja. Allt domineras av valet. Faktiskt även predikan i Elim, som tar upp att välja i ett lite annat perspektiv. Thomas Lindbjer predikar och Daniel Älverbrandt musicerar. Vi firar även nattvard. Och dricker kyrkkaffe efteråt!

Välkommen!

Liknande inlägg