·

”Den bästa predikan vi aldrig fick höra”

Jonas Dagson var på besök för ett gemensamt arrangemang med Skene-Örby församling den 31 mars 2022. Han talade över texten i Lukas 24:13-35, där Jesus möter ett par lärjungar på väg till Emmaus. Lukas skriver om Jesus att ”med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna”.

Jonas går här igenom en del av vad som står skrivet om Jesus i de olika bibelböckerna i Gamla testamentet. Du kan ladda ner ett underlag Jonas använde, som ger exempel på profetior om Jesus i de olika GT-böckerna.

Liknande inlägg