Den evangelikala traditionen

Nu kan du läsa den femte artikeln i serien om andliga traditioner, om evangelikala traditionen. Det finns en introduktion, som beskriver bakgrunden till artiklarna och de olika traditionerna. Det är en bok av Richard Foster, Strömmar av levande vatten – sex andliga traditioner att ösa ur.

I denna artikel ser vi hur vår församling är rotad i den evangelikala traditionen och kan även läsa om EFKs självförståelse. Det är ett dokument som beskriver teologin för vårt samfund, Evangeliska Frikyrkan.

Liknande inlägg