Den gode herden

Nu kan du lyssna till predikan från söndag 1 maj. Hans Martinussen predikade över temat ”Den gode herden”. Hans predikan utgick från de fyra första orden i Psalm 23. ”Herren är min herde”.

foto: Martin Schmidli, Unsplash

Liknande inlägg