Den kontemplativa traditionen

Under fastan publicerar vi några artiklar om stora andliga traditioner. De bygger på Richard Fosters bok Strömmar av levande vatten – sex andliga traditioner att ösa ur. I den har han samlat sex olika inriktningar som han ser som huvudfåror i den kristna traditionen. Hans stora poäng är att han ser dem grundade i jesu liv och exempel.

Det finns en Introduktion i en separat artikel. Nu kommer en personlig presentation av den första av strömmarna, den kontemplativa traditionen. Den är aktuell för oss i Elim, eftersom vi planerar en retreat. Läs artikeln och få en liten insikt i denna tradition.

Liknande inlägg