·

EFK arbetar i 33 länder!

Elimkyrkan är ju en av församlingarna i EFK, Evangeliska frikyrkan. Det innebär att vi är en del i ett nätverk som är verksamt över stora del av jorden. Just nu är 80 missionärer utsända och man deltar i ett 100-tal både små och stora projekt.

Arbetet fokuseras på fyra olika områden:

  • Församlingsbyggande
  • Barns rättigheter
  • Mot människohandel
  • Hållbar försörjning

Om du är intresserad av att ta del av det som händer och få en inblick i vad som händer kan du läsa eller prenumerera på Utblick, nyhetsbrev från EFK. Där får du regelbundet korta hälsningar från olika projekt och platser.

Flickan på bilden heter Celiwe och är en av ungdomsledarna i arbetet i Eswatini (Swaziland). Du kan läsa om det arbete här.

Liknande inlägg