Gudstjänst 19 juni

Välkommen till gudstjänst på söndag! Susanna och Andreas Gustafsson musicerar, Lars-Uno Edén predikar över temat ”Vårt dop”. Så här beskriver han vad predikan kommer att innehålla:

1. Klassisk dopbekännelse
2. Meningen med dopet – några begrepp
3. Följden av dopet – att leva i sitt dop
Tips: Man kan förbereda sig för predikan genom att läsa Rom 6

Du är som vanligt givetvis välkommen på kyrkkaffe.

Liknande inlägg