Gudstjänst Elimkyrkan 10 juli

Välkommen till en ekumenisk gudstjänst i Elimkyrkan kl 10. Vi är tre församlingar som firar gudstjänst tillsamman i sommar. Missionskyrkan, Pingstkyrkan och Elimkyrkan. Hans Martinussen predikar.

foto: Thomas Lindbjer

Liknande inlägg