Gudstjänster i helgen

Välkommen att fira gudstjänst, både på Pingstdagen och Nationaldagen. På söndag, pingstdagen, firar vi gudstjänst i Elimkyrkan klockan tio som vanligt. Tobias Westh predikar över temat den Helige Ande och Karin Ahlgren musicerar.

Nationaldagen är det ekumenisk gudstjänst i Örby kyrka klockan 10. Den arrangeras i samarbete med MER och olika kyrkor bidrar till delar av gudstjänsten.

Välkommen!

foto: Ashish Thakur, unsplash

Liknande inlägg