Höstlöven ligger i drivor…

… och många tycker det är alldeles för mörkt. Höst och oroligheter i världen. Finns det hopp – för mig och för mänskligheten?

Frågorna kan onekligen hopa sig. I söndagens gudstjänst, den 6 nov, är temat för kyrkoåret ”Vårt evighetshopp”. Finns det ett sådant hopp – och hur ser det i så fall ut? Finns det ett liv efter detta? Eller är det så att vårt evighetshopp redan kan bli en verklighet här, i vår tillvaro nu?

I söndagens predikan nuddar vi vid dessa frågor. Du är välkommen till en gudstjänst där vi firar nattvard och minns de som gått bort under året. Susanna & Andreas Gustafsson med vänner står för musik, Thomas Lindbjer predikar.

Det är söndagsskola och kyrkfika som vanligt.

Liknande inlägg