Kristen tro – med två cirklar och tre streck

Denna bild använde Thomas Lindbjer när han predikade över temat Tacksamhet på Tacksägelsedagen. Predikan hade två huvudpunkter:

  1. Tacksamhet är något man väljer
  2. Den kristna historien lär oss att synliga uttryck för tacksamhet ofta finns i och föds ur och svåra situationer – där förtröstan på Gud är nyckeln.

Du kan lyssna på predikan här.

Liknande inlägg