Predikan 6 februari

Jenny Älverbrandt predikade om Förlåtelse på gudstjänsten den 6 feb. Du kan lyssna på predikan här, och även lyssna på hur Elisabeth Westh, som en del av förkunnelsen, berättar om hur situationer i vardagen kan förändras.

Jennys fem nycklar för förlåtelse:

  1. Att förlåta är inte detsamma som att acceptera att det som skett är ok
  2. Våga vara sann – se ärligt på det som skett
  3. Förlåtelse är ett beslut – har inte med känslor att göra
  4. Vi växer genom att förlåta
  5. Välsigna och bli fri

Liknande inlägg