Programblad för sommaren

Vill du ha ett programblad för sommaren och hösten att skriva ut? Hänga på väggen? Här kan du ladda ner ett. Det sträcker sig fram till och med den helg när vi avtackar pastorsfamiljen Westh, dvs. första helgen i september.

foto: RossHelen

Liknande inlägg