Den sakramentala traditionen

Nu kan du läsa den sista av sex artiklar om de sex strömmarna. Personliga beskrivningar av de sex olika andliga traditioner som Richard Foster beskriver i sin bok Strömmar av levande vatten – sex andliga traditioner att ösa ur.

Här möter du som vanligt tre personer från olika epoker i historien. Lite oväntat är en av dem svensk! Vem kan det vara?

Är du intresserad, så läs vidare här. Det finns även en introduktion till hela serien att läsa.

Liknande inlägg