·

SIRA-bladet

Elimkyrkan har under lång tid gett stöd till SIRA-skolan, som finns i både Betlehem och Jeriko. De tar emot barn som har svårt att klara sig i den vanliga skolan på grund av olika handikapp. Behoven är stora, inte minst under pandemin när turismen försvunnit. För inte så få är det en huvudinkomst. I ett utsatt samhälle bidrar SIRA till att det finns hopp även för de som har det svårt.

Det kommer regelbundet ett utskick med intervjuer och information från skolorna. I dagarna har det kommit ett nytt. Du kan läsa det på nätet. Där har du också möjlighet att ge ett personligt bidrag om du vill.

foto: Amal Handal, SIRA

Liknande inlägg