Strömmar – den karismatiska traditionen

I serien om andliga traditioner kommer den tredje artikeln. Den handlar om den karismatiska traditionen.

Grunden för artiklarna är boken ”Strömmar av levande vatten – sex andliga traditioner att ösa ur” av Richard Foster. Här beskrivs sex andliga traditioner som kännetecknar olika rörelser i historien. För varje ström skriver Thomas Lindbjer en personlig artikel, delvis utifrån egna erfarenheter, som en liten introduktion till dessa strömmar.

Richard Fosters syfte med boken var att visa att dessa strömmar hade sina rötter hos Jesus, och att vi behöver bejaka dem och se vad de kan tillföra. Vår förhoppning är att de kan uppmuntra dig till att reflektera över det kristna sammanhang du står i. Finns det någon ström som dominerar? Finns det strömmar du saknar? Vad karaktäriserar ditt personliga liv?

Liknande inlägg