Vems missionsstrategi?

Läs om hur Billy Hellmar, EFK-missionär i Grekland, tänker kring mission. Hur agerar man strategiskt? Innebär strategi att man hittar en metod, som man sen kan använda och förvänta samma resultat i framtiden?

Är det skillnad på om man ser på Paulus och Jesus sätt att missionera?

Du hittar hans korta reflektioner här.

Liknande inlägg