Arbete mot sexslaveri

Evangeliska frikyrkan, EFK, bedriver hjälp åt människor på många olika sätt och många olika platser i världen. Ett arbete man stöttar finns i Spanien. Här är människohandeln utbredd inom prostitutionen. Många som kommer till Spanien landar som sexslavar på bordeller.

Från EFK finns ett par medarbetare på plats i Spanien och en av dem, Anna-Maria Mehmedovic, är med i ett team som arbetar mot människohandel. Just arbetet mot människohandel är ett av EFKs fyra fokusområden:

Du kan läsa lite mer om arbetet i Spanien i denna korta artikel.

Liknande inlägg