Gudstjänst 4 juni

På söndag firar vi gudstjänst med nattvard. Heléne Eriksson och Inger Malmberg spelar och sjunger med oss. Thomas B Lindbjer predikar.

Söndagsskola och kyrkfika – som vanligt!

foto: t lindbjer

Liknande inlägg