Gudstjänst med fikasamtal

Snö eller inte… välkommen till ”Gudstjänst med fikasamtal” till Elimkyrkan på söndag. Det blir en något annorlunda gudstjänst. Vi börjar i kyrksalen och predikan/undervisning blir vid fikaborden – som underlag för vidare samtal.

Heléne Eriksson & Inger Malmberg är musiker, Thomas Lindbjer predikar, vi inbjuds alla till samtal.

Söndagsskola som vanligt.

PS Vi har årsmöte efter gudstjänsten den 19 feb.

Liknande inlägg