Gudstjänster i jul

Julafton kl 23 Julnattsgudstjänst i missionskyrkan

Annandagen kl 17 Gudstjänst i Pingstkyrkan

Liknande inlägg