Påsk i våra kyrkor

Som vanligt firar vi påsken gemensamt i våra frikyrkor. Du är välkommen till följande samlingar:

Skärtorsdag 19, Andakt med textläsning, sång och nattvard i Elimkyrkan
Långfredag 10 Gudstjänst i Pingstkyrkan
Långfredag 14.30 Korsvägs-vandring. Samling vid Berghems kyrkas parkering. Efteråt tänds en eld, där du har möjlighet att grilla det du tagit med dig.
Påskdagen 10 Gudstjänst i Missionskyrkan

Liknande inlägg