Tänkvärt – om frihet

Allting kan tas ifrån en människa utom en sak: den sista av de mänskliga rättigheterna – att välja sin inställning i den situation man befinner sig i, att välja sin väg.

Viktor E Frankl

Liknande inlägg