Tänkvärt: om livet

”Livet är Guds gåva till mig
vad jag gör med livet är min gåva till Gud.”

Liknande inlägg