Tänkvärt – om tystnad

Ju bättre du känner en person, desto lättare är det att vara tyst i den personens närvaro.

foto: bamdad-norouzian/unsplash

Liknande inlägg