En nattlig farisé

På söndag 4 feb startar predikotexten med att någon knackar på hos Jesus en natt. Det visar sig vara en farisé, en av de skriftlärda på den tiden. Välkommen att lyssna när Tobias Westh predikar om texten i Johannes kapitel 3.

Stina Durling med vänner står för musiken och vi firar nattvard.

Söndagsskola och kyrkfika – som vanligt!

Liknande inlägg