Årsmöte 2022

Hälsningar

EFK

Inför årsmötet har vi fått några hälsningar. Från våra missionsdirektorer i Evangeliska Frikyrkan, EFK, har vi fått följande videohälsning.

Child-Safe

Från Child-Safe, arbetet Ingvar och Anna Fredriksson är med och bedriver i norra Thailand kom följande hälsning på en pdf.

Syrien/Libanon

Vi stöder arbete i Syrien och Libanon. Därifrån kommer en film som visar hur det kan vara i ett flyktingläger under vintern.

Serbien

I Belgrad är vi med och stöder en organisation som heter Bread of Life. De arbetar med stöd för romska barn, så att de får möjlighet att klara av skolan, vilket är en nyckel för att kunna gå vidare och få en utbildning.

Här kommer en hälsning från detta projekt.