Arbete mot sexslaveri

Arbete mot sexslaveri

Evangeliska frikyrkan, EFK, bedriver hjälp åt människor på många olika sätt och många olika platser i världen. Ett arbete man stöttar finns i Spanien. Här är människohandeln utbredd inom prostitutionen. Många som kommer till Spanien landar som sexslavar på bordeller. Från EFK finns ett…

Vems missionsstrategi?

Vems missionsstrategi?

Läs om hur Billy Hellmar, EFK-missionär i Grekland, tänker kring mission. Hur agerar man strategiskt? Innebär strategi att man hittar en metod, som man sen kan använda och förvänta samma resultat i framtiden? Är det skillnad på om man ser på Paulus och Jesus…