Sex andliga traditioner

Vi kommer efter hand att publicera några artiklar på denna sida. De bygger på boken Strömmar av levande vatten, sex andliga traditioner att ösa ur av Richard Foster. I den beskriver han sex olika andliga traditioner, som han kallar för strömmar. (Den kan gå att hitta på Bokbörsen, annars går den att få tag i  engelska.)

Det är reflektioner av Thomas B Lindbjer kring dessa olika strömmar. En liten introduktion till andliga traditioner ur ett personligt perspektiv.

  1. Den kontemplativa traditionen
  2. Helgelsetraditionen
  3. Den karismatiska traditionen
  4. Den sociala rättvisetraditionen
  5. Den evangelikala traditionen
  6. Den sakramentala traditionen