SIRA

Sedan 30 år tillbaka driver SIRA en skola i Betlehem. Den har kompletterats med en skola i Jeriko senare. Inriktningen är att stötta barn mellan 6 och 12 år med inlärningssvårigheter, som har svårt att klara den vanliga skolgången.

I Palestina är det den enda skolan som är helt inriktad på specialundervisning. Man arbetar med små klasser och skolan är öppen för barn från alla samhällsgrupper och religiösa traditioner. Det är behovet som avgör om man blir antagen. Utbildningen är mycket efterfrågad, så det är väntelistor för att få komma in.

Målet är att eleverna efter ett till tre år ska slussas vidare tillbaka till den vanliga skolan. SIRA följer sedan upp dessa elever under minst två år. Skolan har även som mål att eleverna ska bli aktiva och goda medborgare i samhället.

Här finns ca 20 anställda. Alla palestinier. Samtidigt finns det ideella svenska personer från SIRAS styrelse som turas om att vara på plats och hjälpa till administrativt.

Stötta skolan?!

I Elimkyrkan har vi stöttat skolan under många år. Vi har även medlemmar i församlingen som jobbat här, så det finns nära kopplingar. Vill du veta mer och kanske stötta skolan? Besök dem på deras hemsida eller på Facebook.

Om du tänker åka till Israel så missa inte att besöka skolan i Betlehem.

Bilder

På bilderna nedan kan ni ser hur personal och besökare fångat delar av vardagen på SIRA

foton: SIRA