Fastan 2022

Under denna fasteperiod erbjuder vi lite läsning. Du som vill läsa Bibeln hittar en bibelläsningsplan för fastan om du har appen YouVersion. Det finns säkert för andra också.

Vi har tidigare använt en bibelläsningsplan från Salemkyrkan i Borensberg. Den stämmer inte med årets datum, men går att använda ändå.

Vi får även besök av Jonas Dagson, som talar över ämnet ”Den bästa predikan vi aldrig fick höra”. Torsdag 31 mars kl 19. Läs mer på denna sida.

Sex strömmar

Vi börjar även publicera några artiklar under fastan. De bygger på boken Strömmar av levande vatten, sex andliga traditioner att ösa ur. Det blir personliga reflektioner av Thomas B Lindbjer kring dessa olika strömmar. Du hittar en översikt och länkar på denna sida.