Endagsretreat

Du har möjlighet att prova på hur det är att vara på retreat. En dag i stillhet, tystnad, avkoppling och bön. En dag att koppla bort från allt det vanliga. Kanske behöver du boka in den, göra plats för den, i din almanacka. De som har lite retreaterfarenhet rekommenderar varmt att ta vara på denna möjlighet. Tystnaden är inget att vara rädd för, även om det kan kännas ovant till att börja med.

Vi möts på Lärjungagården i Torestorp den 2 april, mellan 9.30 – 16.00.

Du får fler detaljer och information på denna sida.

Liknande inlägg